Bankfullmäktige

Ordförande

Matti Vanhanen

Vice ordförande

Pentti Oinonen

Kalle Jokinen

Antti Kaikkonen

Seppo Kääriäinen

Jutta Urpilainen

Pia Viitanen

Ville Vähämäki

Ben Zyskowicz


Bankfullmäktiges sekreterare

Lauri Kajanoja

Maritta Nieminen

Direktionen

Direktionens ordförande

Olli Rehn

Direktionens vice ordförare

Marja Nykänen

Direktionsmedlem

Tuomas Välimäki


Direktionens sekreterare

Mika Pösö

Avdelningar

Avdelningen för penning- politik och forskning

Juha Kilponen

Byrån för penningpolitik och internationell ekonomi

Hanna Freystätter

Prognosbyrån

Meri Obstbaum

Forskningsenheten

Esa Jokivuolle

Forskningsinstitutet för transitionsekonomier (BOFIT)

Iikka Korhonen


Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Katja Taipalus

Byrån för makrofinansiell analys

Paavo Miettinen

Byrån för makrotillsyn

Mervi Toivanen

Byrån för finansiell statistik

Elisabeth Flittner

Byrån för statistisk analys och informationsservice

Harri Kuussaari


Avdelningen för marknadsoperationer

Harri Lahdenperä

Byrån för penningpolitiska transaktioner

Niko Herrala

Tillgångsförvaltningsbyrån

Jarno Ilves

Byrån för banktjänster

Jussi Terho

Byrån för motparter och säkerheter

Marjaana Hohti


Betalningssystems- avdelningen

Päivi Heikkinen

Kontantförsörjningsbyrån

Jussi Kangas

Byrån för finansiell infrastruktur

Heli Snellman


Ledningssekretariatet

Mika Pösö

Internationella byrån

Satu Kivinen

Juridiska enheten

Maritta Nieminen

Kommunikationsenheten

Elisa Newby

Strategi- och organisationsgruppen
Assistenttjänster för direktionen

Administrativa avdelningen

Veli-Matti Lumiala

Internservicebyrån

Hannu Vesalainen

Personal- och ekonomistyrningsbyrån

Antti Vuorinen

Språktjänsten

Eija Puttonen

Byrån för riskkontroll och extern redovisning

Antti Nurminen

Fastighetsbyrån

Paavo Perttu

Säkerhetsbyrån

Tero Reponen


Dataavdelningen

Petteri Vuolasto

Portfölj för bankverksamhet, kontantförsörjning, administration och intern revision och plattform som tjänst

Sami Kirjonen

Portfölj för Finansinspektionen och Finlands Banks ledningssekretariat

Kirsti Ikonen

Portfölj för finansmarknad, penningpolitik och gemensamma it-tjänster

Miika Syrjänen

Informationsservicebyrån

Mia Ristimäki
• Registratur och arkiv
• Bibliotek
• Innehållshantering


Internrevisionen

Pertti Ukkonen


I anslutning till Finlands Bank verkar Finansinspektionen. Direktör för Finansinspektionen är Anneli Tuominen.