Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.

 

  • bereder och utövar penningpolitik i Finland
  • övervakar den finansiella stabiliteten och tar fram statistik
  • bedriver forskning och utövar ekonomiskt-politiskt inflytande
  • sörjer för avvecklingen av interbankbetalningar och för sin egen investeringsverksamhet
  • upprätthåller stabila och effektiva betalningssystem och ger ut sedlar.