Under 2018 engagerade sig Finlands Bank i en intensiv debatt med medborgarna. Syftet med träffarna och evenemangen var inte bara att presentera Finlands Banks och Eurosystemets verksamhet utan också att skapa förutsättningar för en verklig dialog.

Efter finanskrisen har centralbankernas kommunikation blivit ett viktigt inslag i den penningpolitiska verktygslådan. Den penningpolitiska kommunikationen riktar sig dock huvudsakligen till centralbankernas traditionella målgrupp, dvs. ekonomiska experter.

Under 2018 vände sig Finlands Bank i sin kommunikation aktivt till en bredare allmänhet. Utöver traditionella teman såsom penningpolitik, finansiell stabilitet och Finlands ekonomi har banken lyft fram sådana ämnen som digitalisering, ekonomiskt kunnande, tillgången till kontanter och omvälvningarna på betalningsområdet till diskussion.

Finlands Bank främjar de ungas ekonomiska kunnande

De unga är en av Finlands Banks viktigaste målgrupper. Finlands Banks direktion och experter besökte läroanstalter runt om i Finland och arrangerade tillsammans med sina samarbetspartner Ekonomi i klartext-seminarier för lärare.

Myntmuseet stod värd för den finländska finalen i euroländernas lagtävling Generation €uro. Segern gick till Ålands lyceum, som redan för andra året i rad vann en resa till Europeiska centralbanken (ECB). Också paneldiskussionen om ekonomiskt kunnande mellan den populära bloggaren och författaren Julia Thurén och Garantistiftelsens verkställande direktör Juha Pantzar lockade unga besökare.

Direktionsmedlemmarna reste till landskapscentren

Finlands Banks experter företar regelbundet resor till landskapscentren, där de tillsammans med en direktionsmedlem får lära sig om näringsverksamheten och människorna i landskapen och föra diskussioner med företagare, studerande och myndigheter.

Landskapsresorna har vanligtvis ett tema; till exempel när Olli Rehn i egenskap av direktionens vice ordförande reste till Uleåborg var temat digitalisering. I Raumo fick Finlands Banks experter under ledning av direktionsmedlem Marja Nykänen höra om utsikterna för energisektorn. Direktionsmedlemmarnas resor riktade sig till Uleåborg, Raumo, Villmanstrand, S:t Michel, Björneborg, Åbo och Joensuu.

Mångsidigare kommunikationskanaler

Finlands Bank utnyttjar sju olika sociala medier i sin kommunikation. Senast introducerade banken Facebook 2018. Av de olika sociala medierna använde Finlands Banks experter framför allt Twitter. I slutet av året hade över 90 av Finlands Banks och Finansinspektionens anställda ett eget Twitterkonto, som de använde för att delta i diskussioner och dela bland annat länkar till sina egna och sina kollegers artiklar.

Material att dela fanns det gott om: under 2018 publicerade Finlands Bank fem digra Euro & talous-publikationer, ett stort antal expertartiklar och blogginlägg på sina webbplatser.

Trots de sociala mediernas segertåg är traditionella medier fortfarande den stora allmänhetens främsta nyhetskälla. Finlands Bank bjöd in ekonomiredaktörer och chefredaktörer till diskussioner om bland annat Finlands ekonomiska utsikter, kontanter och penningpolitik. I november träffade chefdirektör Rehn i Frankfurt också representanter för internationella medier som rapporterar om Eurosystemet. 

Myntmuseets utställningar om inbördeskriget och om kontanter

Finlands Banks besökscentrum, Myntmuseet, lockade närmare 15 ooo besökare under 2018. I början av året öppnades Myntmuseets utställning om Finlands Banks verksamhet under inbördeskriget för hundra år sedan. Utställningen skildrade krigets inverkan på Finlands ekonomi och betalningsmedel.

I Myntmuseets galleri invigdes i oktober en utställning som visar upp de bästa bidragen till en fototävling med pengar som motiv. Kontant!-fotoutställningen för fram mångfalden av associationer som kontanter ger upphov till.  

Öppet hus på banken för sista gången med chefdirektör Liikanen som värd

I maj 2018 öppnade Finlands Bank sina dörrar för allmänheten redan för femte gången. Huvudinslaget var en utställning med verk ur bankens konstsamling, där bankens experter axlade rollen som guider. Bildkonsten kompletterades med musik framförd av unga begåvade pianister. Under evenemanget bjöd Finlands Banks och Finansinspektionens experter gästerna på korta inslag om ekonomi och Finlands Banks historia och om bankens huvudbyggnad.

På programmet stod för första gången också litteratur och filmkonst. Chefdirektör Erkki Liikanen modererade Myntmuseets publikevenemang om året 1918 i litteratur och forskning.

På Myntmuseet visades dessutom Peter von Baghs personliga vardagshistoriska dokumentärfilm Suomalaiset ja raha – rakkaustarina (Finländarna och pengar – en kärlekshistoria) till tonerna av bekanta melodier från Aki Kaurismäkis filmer.