Banken vill för sin del hjälpa de unga att skapa kontakter med arbetslivet genom att erbjuda så många studerande som möjligt ansvarsfulla sommarjobb. Under året lanserade banken programmet Young Professionals, som riktar sig till nyutexaminerade personer med ambitionen att utvecklas till finansiella proffs.

Ständig kompetensutveckling är viktigt för medarbetarna på Finlands Bank. Experterna kan bredda sin kompetens bland annat via krävande arbetsuppgifter, intern jobbrotation och medverkan i internationella arbetsgrupper. Det genomsnittliga antalet utbildningsdagar per medarbetare och år är 5.

Finlands Bank vill sörja för personalens välmående bland annat genom att skapa flexibla möjligheter att kombinera arbets- och privatliv. Under 2018 utnyttjade allt flera medarbetare möjligheten till distans- och förtroendearbetstid och komprimerad arbetstid.

>> Finlands Bank som arbetsgivare (finlandsbank.fi)
>> Personalbokslutet 2018 (pdf, på finska)

Lärande i praktiken bereder väg för framtidens ekonomiska opinionsbildare

Young Professionals (YP) är Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma program som erbjuder unga, nyutbildade högskolestuderande och ekonomer med några års arbetserfarenhet en möjlighet att utvecklas till toppexperter inom finansbranschen, arbeta i hjärtat av Eurosystemet och sätta sig in i centralbankens och finans- och försäkringstillsynsmyndighetens kärnfunktioner. 

Yp-programmet körde i gång hösten 2018 med nio deltagare som hade valts via öppen rekrytering. Under sammanlagt 1,5 års tid roterar de mellan Finlands Banks och Finansinspektionens avdelningar och byråer, där de vistas ca sex månader åt gången.

>> Yp-praktikanterna presenterar sig själva (video, Finlands Banks youtubekanal)

Kvalitativa sommarjobb

Finlands Bank främjar sysselsättningen av de unga genom att årligen erbjuda ett 40-tal studerande sommarjobb. Sommarpraktikanterna har trivts bra på banken och många av dem arbetar kvar på banken också efter sommaren.

Kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb utmanar arbetsgivarna att erbjuda ungdomarna fler och mer kvalitativa sommarjobb. Finlands Bank deltar också 2019 i kampanjen och förbinder sig att följa dess sex principer om ett bra sommarjobb.

Finlands Bank är handelsstudenternas favoritarbetsgivare i Finland.

>> Lär dig mer om kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb
>> Läs mer om erfarenheterna av sommarjobb på vår blogg (på finska)Följande artikel

Budget och verksamhetskostnader