DIREKTIONENS ORDFÖRANDE
Olli Rehn

Olli Rehn är ordförande i Finlands Banks direktion. Han har varit chefdirektör sedan den 12 juli 2018. Chefdirektör Rehn svarar för beredning av penningpolitiken, inhemsk ekonomisk-politisk påverkan, extern kommunikation, internationella frågor och internrevisionen. Chefdirektören är medlem av Europeiska centralbankens råd.

DIREKTIONENS VICE ORDFÖRANDE
Marja Nykänen

Marja Nykänen har varit medlem av Finlands Banks direktion sedan den 1 februari 2017. Hon svarar för finansmarknadsfrågor, makrotillsynspolitik, statistik, juridiska frågor, ekonomi- och personalförvaltning och säkerhets- och fastighetsärenden. Hon svarar också för övervakningen av riskerna i investeringsverksamheten och penningpolitiska risker, den finansiella stabilitetsprocessen och verksamheten i pensionsfondens ledningsgrupp.  Marja Nykänen är ordförande i Finansinspektionens direktion.

DIREKTIONSMEDLEM
Tuomas Välimäki

Tuomas Välimäki har varit medlem av Finlands Banks direktion sedan den 12 juli 2018. Han svarar för den finansiella tillgångsförvaltningen, genomförandet av penningpolitiken och marknadsoperationerna samt för den akademiska forskningen och forskningen kring transitionsekonomierna. Till Tuomas Välimäkis ansvarsområde hör också kontantförsörjning och betalningar samt digitalisering och IT.Följande artikel

En kompetent, välmående personal och framtidens ekonomiska opinionsbildare