Det är viktigt att centralbanken förstår förändringen och dess betydelse för centralbankens egna uppgifter.

Finlands Bank arrangerade i juni 2018 en tredagars konferensserie i tre delar på temat Money in the Digital Age (”Pengar i den digitala eran”).

Den första delen i serien fokuserade på den akademiska forskningen i ämnet, den andra på digitala centralbankspengar och den tredje på mer övergripande förändringar i de finansiella strukturerna och nya verksamhetsformer.

Målgrupperna för de olika helheterna sträckte sig från forskare till centralbankschefer och vidare till alla privata och offentliga finansiella aktörer.

Policyåtgärder till stöd för teknik och innovationer

Den akademiska konferensen (finlandsbank.fi/ på engelska) arrangerades i samarbete med CEPR-nätverket. Konferensen diskuterade behovet av policyåtgärder inom den finansiella sektorn för att lyfta fram de samhälleliga fördelarna med ny teknik och innovationer. På konferensen presenterades dessutom ny forskning som förenar penningteori och infomationsteknik.

Huvudtalare på konferensen var professor Bengt Holmström och direktören för forskningsenheten vid Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) Hyun Song Shin. Holmström talade om penningmarknadens samt de offentliga och privata pengarnas natur och Shin om de principiella utmaningarna med kryptotillgångar ur ekonomisk synvinkel.

Andra forskningsteman som togs upp var förändringarna i finansieringen och den penningpolitiska transmissionen i och med digitaliseringen. Konferensen introducerade också forskning om vilka konsekvenser nya former av finansiering, såsom gräsrotsfinansiering och lanseringen av virtuella valutor eller s.k. tokens (Initial Coin Offering, ICO), har för verksamheten på finansmarknaden och företagarnas incitament.

Behöver allmänheten tillgång till digitala centralbankspengar?

Den andra delen av konferensserien (finlandsbank.fi/ på engelska) riktade sig till centralbankerna. Den primära frågan var om centralbanken i framtiden bör erbjuda pengar i digital form också för allmänheten.

På evenemanget dryftades centralbankernas mandat, möjligheter och mål vad gäller utgivningen av digitala centralbankspengar.

Ordföranden för BIS sekretariat för kommittén för betalningar och marknadsinfrastruktur Morten Bech gav en överblick över projekt med digitala centralbankspengar på olika håll i världen. Evenemanget var en uppföljning till de workshoppar med samma tema som tidigare hade arrangerats av centralbankerna i Norge och Sverige, och därför låg tyngdpunkten i presentationerna på elektroniska betalningar i ett nordiskt perspektiv.

Innovationer reformerar finanssektorn

Temat på konferensens avslutande dag var bankverksamhet i den digitala eran (finlandsbank.fi/ på engelska). Detta evenemang riktade sig till den bredare allmänheten och samlade ca 130 deltagare till Finlandiahuset.

I sina inlägg framförde ledande internationella nydanare inom den finansiella sektorn, såsom BBVA, AliPay, Klarna och ClearBank, sina visioner. Bland de medverkande fanns aktörer som sköter konventionella uppgifter på nya sätt, företag med helt nya verksamhetsmodeller och stora teknologibolag och deras initiativ på området.

En utmaning för framtiden är hur den erfarenhet och stabila verksamhet som präglar traditionella aktörer kan kombineras med nykomlingarnas innovativa och smidiga kultur.

Konferensen bjöd också på exempel på helt ny teknik som kan utnyttjas inom finanssektorn, såsom ansiktsigenkänning vid betalning och bankernas molnbaserade bakgrundssystem.

Utöver branschrepresentanternas föredrag fick publiken lyssna till en paneldiskussion där direktörer från de tre största affärsbankerna med verksamhet i Finland (OP, Nordea och Danske Bank) medverkade som debattörer. Affärsbankerna är beredda att införa ny teknik och nya verksamhetsmodeller, förutsatt att affärsverksamheten utvecklas i en allt mer kundnära och ansvarsfull riktning.

Konferensserien ingick i Finlands Banks arbetsprogram för digitaliseringsprocessen och genomfördes i samarbete mellan olika avdelningar. Finlands Bank publicerade samtidigt en bloggserie med tre inlägg om konsekvenserna av digitaliseringen för finansmarknaden och de finansiella aktörerna. Bloggarna behandlar centralbankens roll i en allt mer digitaliserad värld (bofbulletin.fi /på engelska), kryptotillgångar (bofbulletin.fi/ på engelska) och vad som är pengar i den digitala eran (bofbulletin.fi/ på engelska).