Finlands Bank tillhandahåller betalsystemtjänster för sina kunder och deltar aktivt i olika projekt för utveckling av Eurosystemets betalnings- och avvecklingssystem.

TARGET2 är ett betalningssystem som drivs av Eurosystemet och som bankerna använder för interbankbetalningar mellan sina centralbankskonton. Finlands Bank producerar betalsystemtjänster via sitt delsystem TARGET2-Suomen Pankki, där 25 finansinstitut hade ett konto vid utgången av 2018.

Delsystemet TARGET2-Suomen Pankki fyllde tio år i februari 2018. I systemet registrerades dagligen i genomsnitt 1 660 betalningar och värdet av dessa betalningar uppgick till 48 miljarder euro. Transaktionernas antal och värde låg kvar på samma nivå som året innan.

Finlands andel av samtliga betalningar i TARGET2-systemet var antalsmässigt 0,5 % och mätt i värde 2,5 %. Utöver TARGET2 tillhandahåller Finlands Bank betalsystemtjänster för de penningkonton som behövs för avveckling av värdepappershandel i TARGET2-Securities-systemet.

Reformprojekt i Finland och inom Eurosystemet

Finlands Bank hanterar säkerheter för krediter som beviljas bankerna i sina egna system för säkerhetshantering. För att effektivisera sina processer startade Finlands Bank i början av 2018 ett projekt för vidareutveckling av säkerhetshanteringssystemen i syfte att automatisera hanteringen av lånefordringar som säkerheter. Projektet väntas bli klart sommaren 2019.

Finlands Bank deltog i tre betalnings- och avvecklingssystemprojekt inom Eurosystemet under 2018. I slutet av november infördes tjänsten TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), som möjliggör avveckling av slutkundernas ögonblicksbetalningar i realtid mellan bankerna. De deltagande bankerna är till en början få, men nya deltagare kommer att ansluta sig till tjänsten under 2019.

Reformen av TARGET2 framskred enligt planerna som ett led i projektet för sammanslagning av TARGET2 och TARGET2-Securities. I projektet genomförs en funktionell och teknisk harmonisering av systemen. Reformen har därmed stor betydelse för alla TARGET2-deltagare och centralbanker. Samtliga parter migrerar till det nya systemet samtidigt i november 2021.

Eurosystem Collateral Management System (ECMS)-projektet, som syftar till att harmonisera säkerhetshanteringen vid beviljande av centralbankskrediter till bankerna, avancerade också planenligt och det nya systemet tas i bruk 2022.Följande artikel

Konferensen Money in the Digital Age pejlade pengarnas framtid