Tillgången till trygga betalningssätt utgör en av grundpelarna i samhället. Det är Finlands Banks lagstadgade uppgift att för sin del sörja för ett funktionssäkert och effektivt betalnings- och finanssystem och delta i utvecklingen av systemet. Förändringarna inom betalningsområdet framhäver betydelsen av cybersäkerhet och kräver finansiell läskunnighet av medborgarna.

Den nya digitala tekniken med nya betalningssätt, betalningssystem och tjänsteleverantörer, såsom betalningsapplikationer för smarttelefoner och system för ögonblicksbetalningar, påverkar våra betalningsvanor.

I de nya lösningarna kan betalningarna fördelas över fler tjänster än tidigare, införlivas med en tjänst eller genomföras i realtid. Förändringarna framhäver betydelsen av att kunna hantera sin ekonomi.

Betalningsrådet för samman betaltjänstaktörerna

Finlands Bank koordinerar betalningsrådet, som sammanför de organisationer som representerar användarna och producenterna av betaltjänster, de största bankerna och myndigheterna med ansvar för betalningstjänster.

År 2018 publicerade betalningsrådet e-boken Talouslukutaito 2020-luvulla (”Finansiell läskunnighet på 2020-talet”, pdf) och tillsatte en arbetsgrupp för att utreda utvecklingen av betalningar i realtid i Finland. Förändringarna inom betalningsområdet behandlades också vid det årliga betalningsforumet (finlandsbank.fi/ på finska) som i maj arrangerades för tolfte gången.

Förebyggande arbete mot störningar och cyberrisker

Det finansiella systemet måste fungera säkert också vid allvarliga störningar. Finlands Bank har aktivt deltagit i debatten om utvecklingen av nationella beredskapsåtgärder.

Arbetet för ökad cybersäkerhet är ett viktigt bidrag till pålitliga elektroniska betalningar. Finlands Bank arrangerade i november 2018 en nordisk konferens (finlandsbank.fi/ på engelska) med temat cybersäkerhet.

Finlands Bank övervakar clearing- och avvecklingssystemen för värdepappershandeln i samarbete med andra myndigheter och marknadsaktörer. Under 2018 bevakade Finlands Bank bl.a. genomförandet och driftsättningen av värdepapperscentralens nya avvecklingssystem.

Finlands Bank utvecklar sin betalnings- och avvecklingssystemsimulator, som används inom Eurosystemet och i många länder för bedömning och analys av betalnings- och avvecklingssystemens effektivitet och risker samt utvecklingsidéer för systemet.

Finlands Bank arrangerade 2018 för sextonde gången det internationella seminariet för experter inom analys och simulering av betalnings- och avvecklingssystem.Följande artikel

Utvecklingen på betalningssystem-området går framåt