Bankfullmäktige

Ordförande

Antti Lindtman

Vice ordförande

Toimi Kankaanniemi

Mari Holopainen

Kalle Jokinen

Markus Lohi

Markus Mustajärvi

Petteri Orpo

Pia Viitanen

Ville Vähämäki


Bankfullmäktiges sekreterare

Lauri Kajanoja

Maritta Nieminen

Direktionen

Direktionens ordförande

Olli Rehn

Direktionens vice ordförare

Marja Nykänen

Direktionsmedlem

Tuomas Välimäki


Direktionens sekreterare

Maritta Nieminen

Avdelningar

Avdelningen för penning- politik och forskning

Juha Kilponen

Byrån för penningpolitik och internationell ekonomi

Meri Obstbaum

Prognosbyrån

Hanna Freystätter

Forskningsinstitutet för transitionsekonomier (BOFIT)

Iikka Korhonen

Forskningsenheten

Esa Jokivuolle


Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Katja Taipalus

Byrån för makrofinansiell analys

Paavo Miettinen

Byrån för makrotillsyn

Tuuli Asplund

Byrån för finansiell statistik

Elisabeth Flittner

Byrån för statistisk analys och informationsservice

Harri Kuussaari


Avdelningen för marknadsoperationer

Juha Niemelä

Byrån för penningpolitiska transaktioner

Niko Herrala

Tillgångsförvaltningsbyrån

Jarno Ilves

Byrån för banktjänster

Teemu Peltoniemi

Byrån för motparter och säkerheter

Marjaana Hohti


Betalningssystems- avdelningen

Päivi Heikkinen

Kontantförsörjningsbyrån

Heli Snellman

Byrån för finansiell infrastruktur

Jussi Terho


Ledningssekretariatet

Elisa Newby

Internationella byrån

Satu Kivinen

Juridiska enheten

Maritta Nieminen

 

Kommunikationsenheten

Jenni Hellström

Strategi- och organisationsgruppen
Assistenttjänster för direktionen

Administrativa avdelningen

Veli-Matti Lumiala

Internservicebyrån

Hannu Vesalainen

Personal- och ekonomistyrningsbyrån

Antti Vuorinen

Språktjänsten

Eija Puttonen

Byrån för riskkontroll och extern redovisning

Antti Nurminen

Fastighetsbyrån

Paavo Perttu

Säkerhetsbyrån

Tero Reponen


Dataavdelningen

Petteri Vuolasto

Gemensamma IT-tjänster

Sami Kirjonen

Gemensamma informationshanteringstjänster

Mia Ristimäki
• Bibliotek och informationstjänster
• Documenttjänster
• Innehållshanteringssystem

 

IT-tjänster för Finansinspektionen

Kirsti Ikonen

IT-tjänster för Finlands Bank

Miika Syrjänen

 


Internrevisionen

Helena Rantanen


I anslutning till Finlands Bank verkar Finansinspektionen. Direktör för Finansinspektionen är Anneli Tuominen.