Hem

Chefdirektörens hälsning

Finlands Banks år 2019

Vid slutet av 2019 lanserade Finlands Bank ett hållbarhetsprogram där hantering av klimatriskerna utgör en av prioriteringarna.

- Chefdirektör Olli Rehn -

Finlands Banks år 2019

Vid slutet av 2019 lanserade Finlands Bank ett hållbarhetsprogram där hantering av klimatriskerna utgör en av prioriteringarna.

- Chefdirektör Olli Rehn -

Finansiella nyckeltal 2019