Finlands Banks vision är att vara en framåtblickande och effektiv centralbank och en konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet.

Eurosystemet svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Eurosystemets och Finlands Banks primära mål är prisstabilitet.

Finlands Bank anlägger ett brett perspektiv på sin vision

Finlands Banks vision är att vara en framåtblickande och effektiv centralbank och en konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet.

För att uppnå sin vision fäster Finlands Bank särskild vikt vid medarbetarnas höga expertisnivå, tillgången till konkurrenskraftiga centralbankstjänster, den finansiella stabiliteten, en god kapitaltäckning och likviditet, arbetsprocesserna och personalens välbefinnande.

Finlands Banks utmaningar i den närmaste framtiden gäller den penningpolitiska strategin, arbetet för den finansiella stabiliteten, den digitala betalningsrevolutionen, ekonomisk-politisk påverkan och klimatförändringen. För att klara dessa utmaningar och utveckla verksamheten fattade direktionen 2019 beslut om åtta strategiska spetsprojekt.

Klimatförändringen är ett viktigt strategiskt hållbarhetstema

Bekämpning av klimatförändringen kräver åtgärder av alla centralbanker. Detta tema integrerades i bedömningen av Finlands Banks strategiska risker 2019.

Hållbarheten präglar all verksamhet på Finlands Bank. Utöver verksamhetens miljöpåverkan utvärderades också de ekonomiska och sociala konsekvenserna av verksamheten hösten 2019. Utvärderingen utmynnade i ett hållbarhetsprogram som banken fortsätter att leva efter 2020.