Delad

Marja Nykänen

Marja Nykänen

Marja Nykänen har varit medlem av Finlands Banks direktion sedan den 1 februari 2017. Marja Nykänen svarar för finansmarknadsfrågorna, makrotillsynspolitiken, statistiken, de juridiska frågorna, ekonomi- och personalförvaltningen och säkerhets- och fastighetsärenden.

Läs mer i artikeln

Direktionens arbetsfördelning


Dela

Dela på Facebook: Marja NykänenDela på Twitter: Marja NykänenDela på LinkedIn: Marja NykänenDela via e-post: Marja Nykänen


Spara

Ursprungsformat (jpg)(Marja Nykänen) Konverterat format (jpg)(Marja Nykänen)