Delad

Olli Rehn

Olli Rehn

Olli Rehn är ordförande i Finlands Banks direktion. Han tog över som chefdirektör den 12 juli 2018. Chefdirektör Rehn svarar för beredningen av penningpolitiken, den inhemska ekonomisk-politiska påverkan, den externa kommunikationen, internationella frågor och internrevisionen.

Läs mer i artikeln

Direktionens arbetsfördelning


Dela

Dela på Facebook: Olli RehnDela på Twitter: Olli RehnDela på LinkedIn: Olli RehnDela via e-post: Olli Rehn


Spara

Ursprungsformat (jpg)(Olli Rehn) Konverterat format (jpg)(Olli Rehn)