Chefdirektörens hälsning

I en svag konjunktur framhävs betydelsen av en hållbar och långsiktig ekonomisk politik

År 2023 präglades av inflationsdämpande åtgärder och ökade geopolitiska spänningar. De dystraste scenarierna kunde undvikas tack vare lyckade beredskapsåtgärder.

- Olli Rehn, Finlands Banks chefdirektör

De nödvändiga ekonomiska reformerna i Finland och Europa gick trögt framåt.

År 2023 präglades av inflationsdämpande åtgärder och ökade geopolitiska spänningar. De dystraste scenarierna kunde undvikas tack vare lyckade beredskapsåtgärder.

Turbulensen bland bankerna var övergående och Europa klarade sig med heder ur energikrisen. Samtidigt gick de nödvändiga ekonomiska reformerna i Finland och Europa trögt fram på grund av de försämrade konjunkturutsikterna och det rådande världspolitiska läget. 

Det ukrainska folket sätter sitt liv på spel för friheten och demokratin i hela Europa.

Finlands anslutning till Nato har förstärkt vårt lands säkerhet. Finlands Bank bidrar också framöver till att under alla omständigheter säkerställa tillgången till välfungerande kritiska finansiella tjänster, såsom betalningar.

Rysslands brutala och olagliga anfallskrig i Ukraina var redan inne på sitt andra år. Det ukrainska folket sätter sitt liv på spel för friheten och demokratin i Europa. Vår lott är mycket enklare – att fortsätta vårt orubbliga stöd till Ukraina.

Inflationen saktade in i enlighet med Europeiska centralbankens penningpolitiska mål.

Inflationen saktade in i enlighet med Europeiska centralbankens penningpolitiska mål och hushållens köpkraft började stärkas också i Finland. Inflationen i euroområdet var 8,6 % i januari och 2,9 % i december. ECB fortsatte räntehöjningarna fram till september och volymen av penningpolitiska värdepapper trappades ned.    

De stigande räntorna återspeglades också på finans- och bostadsmarknaden. Trots den svaga ekonomiska utvecklingen klarade de finländska hushållen och företagen huvudsakligen väl av sina ökade lånebetalningsutgifter. De finländska bankernas kreditförluster växte endast något och bankernas kapitaltäckning och lönsamhet blev rent av starkare.

Den digitala euron ska erbjuda valmöjligheter mellan olika betalningssätt.

Den digitala och tekniska omvandlingen påverkar centralbankens uppgifter. Eurosystemets gemensamma projekt för en digital euro avancerade till förberedelsefasen under 2023.

Syftet med den digitala euron, som ska bli ett komplement till kontanter, är att erbjuda valmöjligheter mellan olika betalningssätt. Det skulle säkerställa att allmänheten och företagen har tillgång till euro i såväl fysisk som digital form.  

I den nya omvärlden framhävs också betydelsen av datamängder och dataanalys. Tillsammans med Finansinspektionen inrättade vi en spetsenhet för avancerad analytik med målet att bli en föregångare inom modern dataanalys.

Under 2023 kunde vi konkret märka och känna av klimatförändringen.

Vi märkte och kände konkret av klimatförändringen under 2023. Förlusten av biologisk mångfald lyftes fram som ett viktigt samhällstema.

Finlands Banks mest verkningsfulla klimatåtgärder gällde ECB:s handlingsplan för bekämpning av  klimatförändringen och genomförandet av hållbarhetsmålen i vår egen investeringsverksamhet. 

Det är hög tid att hitta en väg för hållbar förnyelse av Finland.

Det svaga konjunkturläget i Finland framhäver betydelsen av en hållbar och långsiktig ekonomisk politik. Finland åldras i snabb takt samtidigt som den offentliga skulden ökar. Finlands Banks uppskattning av hållbarhetsunderskottet djupnade till 4,5 % av BNP.

Finland har byggts upp genom företagande, arbete, högt kunnande och ömsesidig förståelse. Det är hög tid att hitta en väg för hållbar förnyelse av vårt land.

Finlands Bank verkade under hela året aktivt inom sitt verksamhetsfält för att främja ekonomisk stabilitet och hållbar ekonomisk tillväxt.

Jag vill framföra ett varmt tack till Marja Nykänen, Tuomas Välimäki och Kimmo Virolainen, som med framgång lotsade Finlands Bank under min tjänstledighet förra hösten. Jag vill tacka personalen och våra intressenter för det nära samarbetet. De många goda resultaten av samarbetet står nu att läsa i vår verksamhetsberättelse.