Hem

I en svag konjunktur framhävs betydelsen av en hållbar och långsiktig ekonomisk politik

Finlands Banks år 2023

År 2023 präglades av inflationsdämpande åtgärder och ökade geopolitiska spänningar. De dystraste scenarierna kunde undvikas tack vare lyckade beredskapsåtgärder.

- Olli Rehn, Finlands Banks chefdirektör -

Finlands Banks år 2023

År 2023 präglades av inflationsdämpande åtgärder och ökade geopolitiska spänningar. De dystraste scenarierna kunde undvikas tack vare lyckade beredskapsåtgärder.

- Olli Rehn, Finlands Banks chefdirektör -

Finansiella nyckeltal 2023