Bankfullmäktige

Ordförande

Antti Lindtman

Vice ordförande

Matias Marttinen

Janne Heikkinen

Krista Kiuru

Katri Kulmuni

Sakari Puisto

Minna Reijonen

Ville Vähämäki

Ben Zyskowicz


Bankfullmäktiges sekreterare

Kimmo Virolainen

Anne Hedman

Direktionen

Direktionens ordförande

Olli Rehn

Direktionens vice ordförare

Marja Nykänen

Direktionsmedlem

Tuomas Välimäki


Direktionens sekreterare

Elisa Newby

Avdelningar

Avdelningen för penningpolitik och forskning

Juha Kilponen

Byrån för penningpolitik och euroområdets ekonomi

Markku Lehmus

Prognosbyrån

Meri Obstbaum

Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT)

Iikka Korhonen

Forskningsenheten

Esa Jokivuolle


Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Katja Taipalus

Byrån för makrofinansiell analys

Helinä Laakkonen

Byrån för makrotillsyn

Hanna Freystätter

Byrån för finansiell statistik

Elisabeth Flittner

Byrån för statistisk analys och informationsservice

Harri Kuussaari


Avdelningen för marknadsoperationer

Marjaana Hohti (tf. avdelningschef) 

Byrån för penningpolitiska transaktioner

Niko Herrala

Tillgångsförvaltningsbyrån

Jarno Ilves

Byrån för banktjänster

Teemu Peltoniemi

Byrån för motparter och säkerheter

Katri Järvinen (stf. byråchef)


Betalningssystemsavdelningen

Päivi Heikkinen

Kontantförsörjningsbyrån

Heli Snellman

Byrån för finansiell infrastruktur

Jussi Terho

Fintechbyrån

Aleksi Grym


Ledningssekretariatet

Elisa Newby

Internationella byrån

Satu Kivinen

Juridiska enheten

Jutta Koivisto

Kommunikationsenheten

Jenni Hellström

Strategi- och organisationsgruppen
Assistenttjänster för direktionen

Administrativa avdelningen

Veli-Matti Lumiala

Internservicebyrån

Hannu Vesalainen

Personal- och ekonomistyrningsbyrån

Antti Vuorinen

Språktjänsten

Eija Puttonen

Byrån för riskkontroll och extern redovisning

Antti Nurminen 

Säkerhets- och fastighetsbyrån

Marko Lavikkala


Dataavdelningen

Petteri Vuolasto

IT-tjänster för Finansinspektionen

Meri Verho

IT-tjänster för Finlands Bank

Petri Salminen

Gemensamma IT-tjänster

Sami Kirjonen

Gemensamma informationshanteringstjänster

Mia Ristimäki
• Bibliotek och informationstjänster
• Documenttjänster
• Innehållshanteringssystem


Internrevisionen

Helena Rantanen


I anslutning till Finlands Bank verkar Finansinspektionen. Direktör för Finansinspektionen är Tero Kurenmaa.