Direktionen har tre medlemmar. Olli Rehn är chefdirektör, Marja Nykänen vice ordförande i direktionen och Tuomas Välimäki medlem i direktionen.

DIREKTIONENS ORDFÖRANDE
Olli Rehn

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn svarar för beredning av penningpolitiken, inhemsk ekonomisk-politisk påverkan, extern kommunikation, internationella frågor och internrevisionen. Chefdirektören är medlem av Europeiska centralbankens råd och representerar Finland i Internationella valutafondens (IMF) styrelse.

DIREKTIONENS VICE ORDFÖRANDE
Marja Nykänen

Marja Nykänen svarar för finansmarknadsfrågorna, makrotillsynspolitiken, statistiken, de juridiska frågorna, ekonomi- och personalförvaltningen och säkerhets- och fastighetsärenden. Hon svarar också för övervakningen av penningpolitiska risker och riskerna i investeringsverksamheten, den finansiella stabilitetsprocessen och verksamheten i pensionsfondens ledningsgrupp. Marja Nykänen är ordförande i Finansinspektionens direktion.

DIREKTIONSMEDLEM
Tuomas Välimäki

Tuomas Välimäki svarar för genomförandet av penningpolitiken och investeringen av de finansiella tillgångarna samt för betalningssystemen och kontantförsörjningen. Till hans ansvarsområde hör också dataförvaltningen, utvecklingen av den digitala euron samt bankens forskningsverksamhet inklusive forskningsinstitutet för tillväxtmarknader (BOFIT). Tuomas Välimäki är suppleant i Europeiska centralbankens råd.

Läs mer om Finlands Banks direktion

Chefdirektör Olli Rehns tjänstledighet

Chefdirektör Olli Rehn var tjänstledig 23.9.2023–30.1.2024. Under denna tid skötte Marja Nykänen uppdraget som direktionens ordförande. Olli Rehn utnämnde  Tuomas Välimäki till sin ställföreträdare i Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet).

Beslut om vikariearrangemang fattas av bankfullmäktige. Direktionens rådgivare Kimmo Virolainen var ställföreträdande direktionsmedlem under chefdirektörens tjänstledighet.