Finlands Banks nya informationsredovisning ges ut i april 2023. Den förklarar vilken betydelse data, information och kunskap har för centralbankens verksamhet och redogör mer ingående för Finlands Banks informationsomvärld.

Kostnadskonkurrenskraften, Rysslands anfallskrig i Ukraina, energikrisen, stigande importpriser och prisfallet på bostäder är några av de ämnen som artiklarna på Finlands Banks Euro & talous-publikationswebbplats behandlade under 2022. Artiklarna förmedlade en nedstämd bild av ekonomin, som drabbades av flera samtidiga kriser under året.

Ekonomiska chocker ökade behovet av datainsamling, rapportering och dataanalys. Situationen krävde snabb och tillförlitlig tillgång till information.

För att stödja detta arbete återvände Finlands Banks informationshantering 2022 till sina rötter genom att tydliggöra terminologin och utveckla en övergripande arkitektur inom ramen för programmet för utveckling av informationshanteringen. Programmet pågår till slutet av 2023.

Vad är en informationsredovisning?

Informationsredovisningen utgör en fundamental del av Finlands Banks rapportering om bankens informationshantering.

Informationsredovisningen sammanfattar det aktuella utvecklingsarbetet inom informationshantering, informationssäkerhet och informationsskydd och redovisar siffror om centralbankens uppgifter, informationshantering och analysarbete.

Informationsredovisningen ges ut i april efter Finlands Banks årsberättelse och kompletterar årsberättelsen med fakta om informationshantering.

Från dagsaktuella händelser till bankens historia

Informationsredovisningen 2022 bjuder på grunderna i informationshantering, artiklar om exempelvis räntor och kontanter samt om byggnadernas energieffektivitet mot bakgrund av renoveringsskyldigheten.

De historiska artiklarna knyter informationsredovisningen till bankens över 200-åriga rötter. De beskriver hur historiskt värdefullt arkivmaterial skyddas och redogör för annat intressant innehåll, såsom handlingar från inbördeskriget och bankfullmäktiges handlingar.