Kriserna under 2022 framhävde betydelsen av och tillförlitligheten i Finlands Banks kommunikation. Finlands Bank tog särskilt ställning till konsekvenserna av energikrisen för Finlands ekonomi och bedömningen av policyinsatserna med anledning av krisen.

Finlands Bank tillhandahåller oberoende och forskningsbaserad analys och expertis för beslutsfattare och hela det finländska samhället.

I likhet med tidigare år tog Finlands Bank fram analyser av den ekonomiska utvecklingen och deltog i den inhemska ekonomisk-politiska debatten.

Energikrisen dominerade de ekonomiska utsikterna för Europa och Finland under 2022

I Finland har stödåtgärderna med anledning av energikrisen varit måttliga i internationell jämförelse.

Finlands Bank betonade att stödåtgärderna bör vara bättre inriktade på de svårast drabbade hushållen och genomföras så att de inte försvagar incitamenten för energibesparingar och hämmar den gröna omställningen.

År 2022 framhöll Finlands Bank i sina uttalanden att det lönar sig för samhället att investera i att skapa förutsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt. Detta sker genom höjning av utbildningsnivån, bred utveckling av arbetsmarknaden och investeringar i forskning och innovation.

Finlands Banks nya forskningsprojekt behandlade bl.a. transmissionen av penningpolitiken och inflationsförväntningarna. Vid Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader utmärktes verksamheten under 2022 främst av behovet att ta fram analyser av de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands olagliga anfallskrig.

Nära internationella relationer och samarbete är viktiga för Finlands Bank

De ekonomiska frågorna i anslutning till centralbankspolitiken är till sin natur gränsöverskridande och kräver därför nära internationella relationer och samarbete.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina 2022 synliggjorde betydelsen av globalt samarbete.

Allt eftersom coronapandemin lättade hölls allt fler möten under 2022 åter som fysiska möten.

Internationella valutafondens möten fick stor betydelse i det internationella samarbetet. Globala utmaningar såsom livsmedelskrisen, energikrisen och klimatförändringarna kräver gränsöverskridande samarbete.

De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands anfallskrig och energikrisen i fokus för Finlands Banks kommunikation 2022

Finlands Bank har ökat fokus på beredskap och kontinuitetshantering i sin verksamhet.

Finlands Banks proaktiva forsknings- och analysarbete bevisade sitt värde efter Rysslands anfall mot Ukraina, då Finlands Bank fick stor synlighet i medierna genom sina expertutlåtanden och prognoser för Finlands ekonomi.

Betydelsen av Finlands Banks kommunikation och dess tillförlitlighet betonades under 2022 och analysen av den ekonomiska krisen till följd av Rysslands anfallskrig väckte intresse också utomlands.

Under 2022 tog Finlands Bank fram analyser av krisens ekonomiska konsekvenser och publicerade aktivt information om dem. Framför allt experterna vid forskningsinstitutet för tillväxtmarknader BOFIT har regelbundet och ofta framträtt i finländska och internationella medier.Följande artikel

Finlands Bank och den ekonomiska politiken i Finland 2022