Hållbarhetsarbetet vid Finlands Bank under 2022 omfattade bl.a. tillhandahållande av aktuell, oberoende och forskningsbaserad information om de ekonomiska konsekvenserna av det ryska anfallskriget och aktiva insatser för att främja målen för ansvarsfulla investeringar.

Finlands Bank redogjorde för uppfyllelsen av målen i bankens hållbarhetsprogram i årsberättelsen, i sina publikationer och i andra rapporter.

Hållbarhetsprogrammet fokuserar på insatser för hållbar tillväxt och välfärd, påverkan genom information och samarbete och hantering av klimatrisker.

Fakta om Finlands Banks hållbarhet

Finlands Banks klimatavtryck minskade med 18 %.

Läs mer »