Hem

Viktigt att sörja för tillväxtförutsättningarna för den finländska ekonomin också mitt under kriser

Finlands Banks år 2022

Åtstramningen av penningpolitiken syftar till att undvika en uppåtgående spiral av konsumentpriser och löner.

- Chefdirektör Olli Rehn -

Finlands Banks år 2022

Åtstramningen av penningpolitiken syftar till att undvika en uppåtgående spiral av konsumentpriser och löner.

- Chefdirektör Olli Rehn -

Finansiella nyckeltal 2022