Direktionen föreslår bankfullmäktige att Finlands Banks vinst, 142 022 505,45 euroa, disponeras så att 42 022 505,45 euro överförs till reservfonden enligt 21 § 2 mom. i lagen om Finlands Bank och återstoden, 100 000 000,00 euro, reserveras för statens behov.

 

Helsingfors den 22 februari 2021


FINLANDS BANKS DIREKTION

Olli Rehn, ordförande

Marja Nykänen, vice ordförande

Tuomas Välimäki, direktionsmedlem