Finlands Banks kommunicerade och bedrev påverkansarbete under 2019 i flera webbkanaler och genom att träffa intressenter vid möten och evenemang. De sociala mediernas betydelse ökar också i Finlands Banks kommunikation. Ett viktigt mål för Finlands Banks kommunikation är att främja det ekonomiska kunnandet.

Under 2019 kommunicerade Finlands Bank aktivt i de sociala medierna och omarbetade sina webbsidor för att svara mot dagens krav.

Under 2019 gav Finlands Bank ut fem webbpublikationer i samband med Euro & talous-presskonferenserna. Som ett nytt inslag i kommunikationen lanserade Banken en lättläst sammanfattning av Euro & talous-publikationen som är riktad till nya läsare. Direkta webbsändningar har också gjort det möjligt att följa med Finlands Banks tillställningar på nätet.

I oktober 2019 började Eurosystemet publicera en ny dagslåneränta, €STR. Eftersom reformen av referensräntan hade en stor inverkan på finansmarknaden, organiserade centralbankerna i euroområdet tillsammans med Europeiska centralbanken (ECB) både gemensamma och nationella informationskampanjer.

Finlands Banks årsberättelse omarbetades och den första webbaserade årsberättelsen publicerades i april 2019. Den omarbetade årsberättelsen erbjuder läsaren innehåll som är lätt att ta till sig med en starkare betoning på det visuella. Innehållet i den webbaserade årsberättelsen är inordnat i olika delar som är lätta att hitta och dela som länkar. Den webbaserade årsberättelsen belönades som årets bästa media i ProComs tävling Oma Media 2019.

Medarbetarna i Finlands Bank var flitiga bloggare. Under 2019 publicerades 66 st. inlägg i samband med utgivningen av webbpublikationen Euro & talous. Blogginläggen delades i Twitter, Instagram, Facebook och LinkedIn. En betydande del av läsarna hittade blogginläggen via sociala medier.

Experterna aktiva i de sociala medierna

Finlands Banks experter uppmuntras att delta i sociala medier i sin professionella roll, särskilt på Twitter. Mer än 90 medarbetare är aktiva på Twitter i denna roll. För att stödja medarbetarnas närvaro i sociala medier arrangerades under 2019 olika utbildningar och informationsmöten.

Finlands Bank fortsätter att öka synligheten av sina experters arbete i sociala medier, bland annat i LinkedIn. På det hela fortsätter Finland Bank att utveckla användningen av Finlands Banks kanaler i sociala medier för att bättre tjäna både experter och allmänheten.

Betydelsen av ekonomiskt kunnande i fokus på många arenor

Betydelsen av ekonomiskt kunnande betonas i Finlands Banks verksamhet. Under 2019 deltog Finlands Bank i diskussionen om finansiell läskunnighet i medierna och vid olika evenemang med intressentgrupper.

I april 2019 öppnades en ny Lär dig ekonomi-webbplats med information om centralbankens verksamhet samt uppgifter och spel som behandlar ekonomiskt kunnande och aktuella nyheter.

Finansiell läskunnighet lyftes också fram under Finlands Banks evenemang 2019 och i bankens kontakter med intressentgrupperna. I juli arrangerade Finlands Bank i samråd med Finans Finland rf och Börsstiftelsen en diskussion på SuomiAreena under rubriken ”Framtidens medborgarfärdighet – genvägar till ekonomiskt kunnande”.

Tävlingen Generation €uro i penningpolitik för elever på andra stadiet ordnades för åttonde gången. Segern och prisresan till Europeiska centralbanken i Frankfurt gick till laget från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (Helsingfors Finska Samskola). De övriga deltagarna i finalen i Myntmuseet den 2 april 2019 kom från Ålands lyceum i Mariehamn och gymnasiet Lahden yhteiskoulu.

Talous tutuksi-utbildningar för lärare arrangerades också under 2019 runt om i landet. Utbildningsdagarna hölls i Helsingfors, Jyväskylä och Tammerfors och som distansutbildning i Uleåborg.

Finlands Banks direktionsmedlemmar besökte olika delar av Finland

Finlands Banks direktionsmedlemmar besöker årligen olika delar av Finland för att bekanta sig med landskapscentren. Under resorna håller direktionsmedlemmarna föreläsningar och diskuterar aktuella ekonomiska frågor med lokala företagare, studerande, myndigheter och medier. Under 2019 riktade sig direktionsmedlemmarnas resor till Tammerfors, S:t Michel, Rovaniemi, Vanda, Björneborg, Kuhmo och Kajana.

Besöksrekord och utställning om förfalskning av sedlar på Myntmuseet

Under 2019 slog Finlands Banks myntmuseum alla tiders besöksrekord. Utställningarna och evenemangen på museet lockade över 15 300 besökare under årets lopp.

I juni öppnade museet en utställning om förfalskning av sedlar. Utställningen, som erbjuder en inblick i sedelförfalskningarnas historia i Finland, är öppen för allmänheten fram till utgången av maj 2020.

I Myntmuseets händelserika år har ingått många offentliga publikevenemang och föreläsningar. Besökarna har bland annat fått höra om utsikterna för Finlands ekonomi och världsekonomin och om hållbara investeringar. På Ekonomibok Nu-seminarierna har diskuterats bland annat chefdirektör Olli Rehns bok "Kuilun partaalta – Näin euro pelastettiin” (Tillbaka från avgrundens brant – så räddades euron) och den före detta chefdirektören Erkki Liikanens bok ”Olin joukon nuorin” (Jag var yngst i gänget).