Ekologiska effekter av kontanter uppkommer vid tillverkning, distribution och användning av sedlar och vid makulering av utslitna sedlar. De ekologiska effekterna på material-, energi- och makuleringsprocesserna varierar beroende på funktion.

Den minskade kontantanvändningen har också återspeglats i sorteringen och makuleringen av sedlar på Finlands Bank (diagram 28).

I Eurosystemet får endast centralbankerna makulera och ersätta utslitna eurosedlar med nya.

Utbytet av eurosedlar och övergången till den andra eurosedelserien, som har pågått sedan 2013, har successivt återspeglats i makuleringen av sedelvalörerna (diagram 29). Övergången till den nya sedelserien har skett från de lägsta till de högsta valörerna.

Under 2019 var de flesta makulerade sedlarna 50-eurosedlar. Sedlarna i den andra eurosedelserien har försetts med en lackerad ytbeläggning för att höja sedlarnas livscykel. Därmed har livscykeln för mindre sedelvalörer rent av fördubblats.

Penningtransporter och distribution av sedlar via uttagsautomater får vissa miljökonsekvenser i form av energiförbrukning, som dock omvandlade till koldioxidutsläpp är obetydliga. Finlands Bank levererar allt avfall från indragna eurosedlar för att förbrännas som energiavfall i hög temperatur, vilket förstör sedlarnas metallegeringar.