Delad

Diagram 23. Samlade risker och eget kapital inkl. avsättningar och värderegleringskonton exkl. guldrisk och värderegleringskonton för guld i Finlands Banks balansräkning

Diagram 23. Samlade risker och eget kapital inkl. avsättningar och värderegleringskonton exkl. guldrisk och värderegleringskonton för guld i Finlands Banks balansräkning

Finlands Banks bedömning av värdet av den totala risken motsvarar en förlust med 1 procents sannolikhet under det följande året (s.k. expected shortfall). Vid slutet av 2020 uppgick den totala risken enligt bedömningen till 2,2 miljarder euro. Guldrisken ingår inte i bedömningen av den totala risken.

Läs mer i artikeln

Hantering av Finlands Banks finansiella risker


Dela

Dela på Facebook: Diagram 23. Samlade risker och eget kapital inkl. avsättningar och värderegleringskonton exkl. guldrisk och värderegleringskonton för guld i Finlands Banks balansräkningDela på Twitter: Diagram 23. Samlade risker och eget kapital inkl. avsättningar och värderegleringskonton exkl. guldrisk och värderegleringskonton för guld i Finlands Banks balansräkningDela på LinkedIn: Diagram 23. Samlade risker och eget kapital inkl. avsättningar och värderegleringskonton exkl. guldrisk och värderegleringskonton för guld i Finlands Banks balansräkningDela via e-post: Diagram 23. Samlade risker och eget kapital inkl. avsättningar och värderegleringskonton exkl. guldrisk och värderegleringskonton för guld i Finlands Banks balansräkning


Spara

Ursprungsformat (svg)(Diagram 23. Samlade risker och eget kapital inkl. avsättningar och värderegleringskonton exkl. guldrisk och värderegleringskonton för guld i Finlands Banks balansräkning) Konverterat format (jpg)(Diagram 23. Samlade risker och eget kapital inkl. avsättningar och värderegleringskonton exkl. guldrisk och värderegleringskonton för guld i Finlands Banks balansräkning)