Delad

Diagram 15. Olika användare av kontanter enligt Finlands Banks konsumentenkäter

Diagram 15. Olika användare av kontanter enligt Finlands Banks konsumentenkäter

I oktober 2020 genomförde Finlands Bank en konsumentenkät om användningen av kontanter. Av resultaten framgick bland annat att de konsumenter som vanligen använde kontanter och kort i lika stor utsträckning övergick till att använda mer kortbetalningar under coronakrisen. Däremot föredrog de konsumenter som i allmänhet använder huvudsakligen kontanter fortfarande kontantbetalningar.

Läs mer i artikeln

Sedlar och kontantförsörjning: corona minskade sedelbeställningarna


Dela

Dela på Facebook: Diagram 15. Olika användare av kontanter enligt Finlands Banks konsumentenkäterDela på Twitter: Diagram 15. Olika användare av kontanter enligt Finlands Banks konsumentenkäterDela på LinkedIn: Diagram 15. Olika användare av kontanter enligt Finlands Banks konsumentenkäterDela via e-post: Diagram 15. Olika användare av kontanter enligt Finlands Banks konsumentenkäter


Spara

Ursprungsformat (svg)(Diagram 15. Olika användare av kontanter enligt Finlands Banks konsumentenkäter) Konverterat format (jpg)(Diagram 15. Olika användare av kontanter enligt Finlands Banks konsumentenkäter)