Delad

Diagram 13. Omförhandlade avtal om bostadslån

Diagram 13. Omförhandlade avtal om bostadslån

På grund av coronakrisen ökade efterfrågan på kreditlättnader bland företagen och hushållen i rask takt. Kreditinstituten erbjöd sina kunder i stor utsträckning möjlighet till amorteringsfria perioder i mars–april 2020. De avspeglas i statistiken i omförhandlingar av lån. Utnyttjandet av amorteringsfria perioder normaliserades mot slutet av 2020.

Läs mer i artikeln

Finlands Banks statistikfunktion reagerade på de ökade statistikkraven på grund av coronapandemin


Dela

Dela på Facebook: Diagram 13. Omförhandlade avtal om bostadslånDela på Twitter: Diagram 13. Omförhandlade avtal om bostadslånDela på LinkedIn: Diagram 13. Omförhandlade avtal om bostadslånDela via e-post: Diagram 13. Omförhandlade avtal om bostadslån


Spara

Ursprungsformat (svg)(Diagram 13. Omförhandlade avtal om bostadslån) Konverterat format (jpg)(Diagram 13. Omförhandlade avtal om bostadslån)