Ansvarsfriskrivning

Uppgifternas riktighet och ansvarfriskrivning

Det publicerade materialet på Finlands Banks webbplats kommer från tillförlitliga källor. En del av materialet uppdateras regelbundet. Men av tekniska skäl kan vi inte garantera att uppgifterna på webbplatsen i alla lägen är riktiga, intakta och uppdaterade. Finlands Bank ansvarar inte för skada som orsakas vid användning av webbtjänsten. Finlands Bank förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll på webbplatsen.

Upphovsrätten

Finlands Bank eller andra parter som nämns i anslutning till materialet har upphovsrätten till de texter, bilder och upptagningar som publiceras på webbplatsen. Andra parter än Finlands Bank kan vara innehavare av upphovsrätten till fotografier och konstverk, men Finlands Bank har avtalat om användningen av bilderna på sin webbplats.

Det material som lagts ut på webbplatsen kan i begränsad utsträckning lånas ut i enlighet med upphovsrättslagen. Källan till det utlånade materialet måste uppges. Om källan är någon annan än Finlands Bank eller Europeiska centralbanken (t.ex. i statistik), kan det finnas begränsningar i användarvillkoren. Det lönar sig att höra sig för med Finlands Banks kommunikationsenhet (info(at)bof.fi) om användarvillkoren.

Finlands Banks bildmaterial, som enligt god sed får användas för icke-kommersiella ändamål, har lagrats i Flickr-tjänsten.

Du kan på din egen webbplats lägga ut länkar till Finlands Banks webbtjänster. Länkarna måste var och en själv komma ihåg att uppdatera. All länkning till enskilda bilder är förbjuden.

Användning av finlands banks namn och logo

Finlands Banks namn kan användas i bedrägligt syfte för att uppmana företag, sammanslutningar eller privatpersoner t.ex. att utföra transaktioner via banken.

Finlands Bank tillhandahåller inte finansiella tjänster av detta slag och samlar t.ex. inte in serviceavgifter eller skatt på internationella transaktioner. Finlands Bank hanterar inte heller kreditkortsuppgifter.

Finlands Bank svarar inte för ovan nämnda eller andra kriminella aktiviteter eller för sålunda eventuellt uppkomna ekonomiska förluster eller andra skador. Vid misstankar om bedrägeri, förfalskningar eller annan kriminell aktivitet är det bäst att vända sig till polisen.

Hurdana uppgifter samlas in om användarna av finlands banks webbplats?

Kakor. En del av funktionerna (bl.a. statistik) använder sig av s.k. sessionskakor, med hjälp av vilka webbläsaren minns vilka val användaren senast gjort i programmet.

Logguppgifter. När användaren loggar in på webbplatsen lagras de uppgifter som webbläsaren sänder ut automatiskt på servern. Loggfilen innehåller i allmänhet besökarens IP-adress, webbläsarens typ och språk, besökstidpunkten, den fönsterstorlek som webbläsaren använder och kakor för identifiering av webbläsaren. Utgående från loggfilerna samlas statistik om användningen av webbplatsen. Uppgifter om enskilda användare granskas inte skilt för sig och används inte för andra ändamål.

Webbanalys med Siteimprove. På Finlands Banks webbplats används webbanalys med Siteimprove, som sammanställer uppföljningsrapporter över besökare på sidorna. Uppgifter som sänds ut av webbläsarna lagras på servrar i EU och utgående från dem genereras statistik för banken över antal besökare, allmänna besöksprofiler och sökningar på webbplatsen.

På webbplatsen kan också beställas nyhetsbrev. Uppgifter om beställarna av brevet lagras på det finska företaget Liana Technologies Oy:s servrar.

Dataskydd

Mer information om användningen av personuppgifter i Finlands Banks webbtjäster, se suomenpankki.fi/dataskydd.