DIREKTIONENS ORDFÖRANDE
Olli Rehn

Olli Rehn är ordförande i Finlands Banks direktion. Han tog över som chefdirektör den 12 juli 2018. Chefdirektör Rehn svarar för beredning av penningpolitiken, inhemsk ekonomisk-politisk påverkan, extern kommunikation, internationella frågor och internrevisionen. Chefdirektören är medlem av Europeiska centralbankens råd och representerar Finland i Internationella valutafondens (IMF) styrelse.

DIREKTIONENS VICE ORDFÖRANDE
Marja Nykänen

Marja Nykänen har varit medlem av Finlands Banks direktion sedan den 1 februari 2017. Marja Nykänen svarar för finansmarknadsfrågorna, makrotillsynspolitiken, statistiken, de juridiska frågorna, ekonomi- och personalförvaltningen och säkerhets- och fastighetsärenden. Hon svarar också för övervakningen av penningpolitiska risker och riskerna i investeringsverksamheten, den finansiella stabilitetsprocessen och verksamheten i pensionsfondens ledningsgrupp. Marja Nykänen är ordförande i Finansinspektionens direktion.

DIREKTIONSMEDLEM
Tuomas Välimäki

Tuomas Välimäki har varit medlem av Finlands Banks direktion sedan den 12 juli 2018. Tuomas Välimäki svarar för den finansiella tillgångsförvaltningen, genomförandet av penningpolitiken och marknadsoperationerna samt för den akademiska forskningen och forskningen kring transitionsekonomierna. Kontantförsörjning och betalningar samt digitalisering och informationsteknik (it) hör också till hans ansvarsområde. Tuomas Välimäki är också chefdirektörens suppleant i ECB-rådet.

Läs mer om Finlands Banks direktion.