Hem

Chefdirektörens hälsning

Finlands Banks år 2021

Europeiska centralbanken reviderade sin strategi 2021. Finlands Bank verkade aktivt för att få i gång en översyn av strategin och deltog också i utformningen av strategin.

- Chefdirektör Olli Rehn -

Finlands Banks år 2021

Europeiska centralbanken reviderade sin strategi 2021. Finlands Bank verkade aktivt för att få i gång en översyn av strategin och deltog också i utformningen av strategin.

- Chefdirektör Olli Rehn -

Finansiella nyckeltal 2021