Delad

Tuomas Välimäki

Tuomas Välimäki

Tuomas Välimäki har varit medlem av Finlands Banks direktion sedan den 12 juli 2018. Tuomas Välimäki svarar för den finansiella tillgångsförvaltningen, genomförandet av penningpolitiken och marknadsoperationerna samt för den akademiska forskningen och forskningen kring transitionsekonomierna.

Läs mer i artikeln

Direktionens arbetsfördelning


Dela

Dela på Facebook: Tuomas VälimäkiDela på Twitter: Tuomas VälimäkiDela på LinkedIn: Tuomas VälimäkiDela via e-post: Tuomas Välimäki


Spara

Ursprungsformat (jpg)(Tuomas Välimäki) Konverterat format (jpg)(Tuomas Välimäki)