ECB-rådet inledde 2021 ett omfattande undersöknings- och specifikationsprojekt i syfte att ta fram en konkret form för en digital euro. Projektet är ett viktigt steg mot en framtid där medborgarna utöver kontanter också har tillgång till en digital form av euron.

Om euroområdets digitala centralbankspengar används benämningen digital euro. I vardagligt språk kunde man också tala om digitala kontanter, då centralbanken är utgivare. Digitala centralbankspengar skulle kunna bidra till en välfungerande ekonomi, eftersom de till skillnad från övriga elektroniska betalningsmedel inte är beroende av system i företag som är belägna utanför euroområdet.

Eurosystemet organiserar sig i syfte att främja en digital euro

En digital centralbanksvaluta har blivit ett viktigt tema i centralbankernas arbete världen över.

Eurosystemet inledde i början av 2020 sitt eget utredningsarbete kring digitala centralbankspengar genom att tillsätta en högnivågrupp, där Finlands Bank företräds av direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

Enligt arbetsgruppen (på engelska) skulle en digital euro framför allt vara ett betalningsmedel som påminner om kontanter och som är tillgängligt för den breda allmänheten. Det skulle således inte vara ett system för banker eller institutioner, eftersom digitala centralbankspengar redan är vardag för dem i form av TARGET-betaltjänsterna.

År 2021 tog Eurosystemet nästa steg, när ECB-rådet fattade beslut om att inleda ett tvåårigt undersöknings- och specifikationsprojekt (på finska).

Det är fråga om ett betydligt mer omfattande projekt jämfört med det tidigare beredningsarbetet, eftersom tiotals experter från såväl ECB som samtliga centralbanker i Eurosystemet deltar i projektet.

Projektets viktigaste beslutsorgan är en högnivågrupp, där Tuomas Välimäki fortsätter som företrädare för Finlands Bank.

Fortfarande många öppna frågor med en digital euro

Digitala centralbankspengar kan utformas på många olika sätt (på finska). En digital euro kan vara ett konto som liknar en insättning på bank och i stort fungerar på samma sätt som dagens konton i affärsbankerna. Den kan också vara en enklare mobil plånbok, som endast erbjuder grundläggande betaltjänster.

Beroende på utformningssättet kan en digital euro ha mycket olika inverkan på ekonomin och den finansiella stabiliteten.

I undersöknings- och specifikationsprojektet utreds vilken utformning av den digitala euron som skulle ge de största fördelarna och samtidigt mildra eventuella risker.

I projektet ingår flera arbetsgrupper och mellanfaser, där experter inom olika områden söker svar på öppna frågor. Det är inte enbart ett ECB-projekt, utan experter från alla centralbanker i euroområdet deltar i arbetet.

Dessutom utnyttjar projektet extern kompetens via en särskild branscharbetsgrupp samt genom offentliga samråd och konsumentundersökningar.

En digital euro kan komplettera betalningsmöjligheterna

Ett av de viktigaste målen med en digital euro är att komplettera framtidens utbud av betalningsmedel.

Det innebär att det också i en allt mer digitaliserad ekonomi med minskad användning av traditionella kontanter finns tillgång till ett betalningssätt som tillhandahålls av centralbanken.

En digital euro ska varken konkurrera med bankernas eller betalningsinstitutens tjänster eller helt ersätta kontanter.

I de flesta euroländer används elektroniska betalningsmedel redan i stor utsträckning (på finska) för dagliga betalningar. Många av dessa betalningsmedel är emellertid beroende av system i företag belägna utanför euroområdet.

Genom att utveckla nya betalningssystem för euroområdet skapas bättre förutsättningar för en välfungerande ekonomi under alla förhållanden. Då kan betalningsrörelsen också utvecklas bättre och upprätthållas på våra egna medborgares villkor.

Eurosystemets projekt definierar den digitala euron men fattar inte beslut om utgivning

Inget beslut har ännu tagits om utgivning av en digital euro och ett eventuellt beslut fattas inte förrän det projekt som inleddes 2021 har slutförts.

Syftet med undersöknings- och specifikationsprojektet är att förbereda införandet av en digital euro i händelse av att utgivningen av en sådan någon dag anses vara motiverad. Då har Eurosystemet en färdig plan att tillgå.

I praktiken kan medborgarna få tillgång till en digital euro tidigast mot slutet av detta årtionde. Det är också möjligt att en digital euro inte anses vara behövlig ännu på en lång tid.

Betalningarna måste fungera under alla förhållanden. Genom projektet för en digital euro vill Eurosystemet säkerställa att medborgarna alltid har tillgång till trygga betalningssätt och sådana betalningssystem som garanterar en fungerande vardag i alla framtida scenarier.Följande artikel

Sedlar och kontantförsörjning